International Journal of Eurasian Education and Culture
Kapak Resmi
ISSN 2602-4047 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Kadir ULUSOY |

INTERNATIONAL JOURNAL of EURASIAN EDUCATION and CULTURE Eğitim ve Kültür alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayınlanmasını amaçlayan uluslararası, hakemli, bilimsel, online bir dergidir. Dergimiz ,nisan ve Ekim olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.

International Journal of Eurasian Education and Culture

ISSN 2602-4047 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Kadir ULUSOY |
Kapak Resmi

3.734

12.803

INTERNATIONAL JOURNAL of EURASIAN EDUCATION and CULTURE Eğitim ve Kültür alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayınlanmasını amaçlayan uluslararası, hakemli, bilimsel, online bir dergidir. Dergimiz ,nisan ve Ekim olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.