Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


EĞER HİZMETİ İÇİ EĞİTİM ÖNEMLİ İSE, NASIL YÖNLENDİRİLEBİLİR? TIMSS 2015 AVRUPA 8. SINIF FEN ÖĞRETMENLERİNDEN KANITLAR

Bu çalışma, öğretmenlerin profesyonel gelişim aktivitelerine ya da hizmet içi eğitimlere katılımlarının öğrencilerinin fen başarısına etki edip etmediğini belirlemeyi amaçlamıştır. Eğer böyle bir etki varsa, hangi öğretmenlerin öncelikli olarak bu tür eğitim ya da aktivitelere katılacağı ya da yönlendirileceği tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma tarama modelinde olup, TIMSS 2015 verileri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma Avrupa ülkelerinden TIMSS 2015 8. sınıf çalışmasına katılan 112871 öğrenci ve onların 5214 fen öğretmenin katılımıyla yürütülmüştür. Öğretmenler, hizmet içi eğitim aktivitelerine katılımlarına göre üç grup (alt, orta ve yüksek) olarak kümelenmiştir. Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimlere katılımlarının öğrencilerinin başarışlarına olumlu yönde anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Hizmetiçi eğitime katılımda, eğitim düzeyi, eğitim alanı, kıdem ve cinsiyet önemlidir. Eğitim düzeyi arttıkça öğretmenler eksikliklerinin farkına varmakta ve daha fazla hizmet içi eğitime yönelmektedirler. Avrupa ülkelerine veya Avrupa Birliğine “ön lisans ile lisans” eğitim düzeyine sahip ve öğretmen eğitiminde “diğer alanlarda” eğitim alıp “eğitim bilimleri” alanında eğitim almamış öğretmenlerin öncelikli olarak hizmet içi eğitimlere yönlendirilmesi önerilmiştir.Keywords

Hizmetiçi eğitim, profesyonel gelişim, fen öğretmenleri.


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri