Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERSİ HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yeni bir öğrenme durumunda bireyin önceden sahip olduğu özelliklerin tamamını kapsayan hazırbulunuşluk eğitim öğretim sürecinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Etkili ve kalıcı bir eğitim öğretim sağlanabilmesi için öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyelerinin oldukça yüksek olması gerekmektedir. Ortaokula gelen öğrencilerin görsel sanatlar eğitimi dersi hazırbulunuşluk düzeylerini değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışmada çocuk gelişimin en önemli dönemi olan okul öncesi ve ilköğretim döneminde görsel sanatlar eğitim derslerinin bu alanda yetişmiş uzman öğretmenlerce yürütülmesi gerekliliğine de bir kez daha dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Araştırma ortaokula gelen öğrencilerin görsel sanatlar eğitimi dersi hazırbulunuşluk seviyelerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında Niğde il merkezinde yer alan 15 farklı ortaokulda görev yapan kadrolu 16 görsel sanatlar öğretmenine ulaşılarak görüşme formları uygulanmıştır. Elde edilen verilerle sonuca ulaşılmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum değerlendirmesidir. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde, elde edilen verilerin daha önceden belirlenen temalara göre özetlenip ve yorumlandığı betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin psikolojik olarak hazırbulunuşluk seviyelerinin yüksek olmasına karşın bilişsel olarak hazırbulunuşluklarının düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonucun en büyük sebebinin ilköğretimdeki görsel sanatlar derslerinin alan eğitimcisi olmayan, görsel sanatlar eğitimi bakımından tam donanımı olmayan sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmesinden kaynaklı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda başta ilköğretimde yürütülen görsel sanatlar eğitimi derslerinin alan eğitimcileri tarafından yürütülmesi olmak üzere, ortaokullardaki görsel sanatlar eğitimi ders saatlerinin artırılması, liselere hazırlık sınavlarında bu alanla ilgili sorulara yer verilmesi gibi bazı öneriler getirlmiştir.



Keywords

Hazırbulunuşluk, Görsel Sanatlar, Ortaokul


Reference

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     



Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri