Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


IF IN-SERVICE EDUCATION IS IMPORTANT, HOW CAN BE IT ROUTED? EVIDENCE FROM TIMSS-2015 8TH GRADE SCIENCE TEACHERS IN EUROPE
(EĞER HİZMETİ İÇİ EĞİTİM ÖNEMLİ İSE, NASIL YÖNLENDİRİLEBİLİR? TIMSS 2015 AVRUPA 8. SINIF FEN ÖĞRETMENLERİNDEN KANITLAR )

Author : Gökhan ILGAZ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 7
Page : 245-265
    


Summary

In this study, it was aimed to determine whether the professional development activities or participation in in-service education/training of teachers has an effect on their students’ science achievement or not. If such an effect exists, an attempt has been made to state which teachers should primarily participate in, or be directed to, education or such activities. The study was the survey model and TIMSS 2015 data was used. The study was conducted with the participation of 112871 students who were participated in TIMSS 2015 8th grade and their 5214 science teachers from European countries. Teachers were clustered into three groups (low, moderate and high) according to their participation in in-service training activities. The results show that the participation of teachers in in-service training makes a significant positive contribution to the success of their students. In the in-service training, “level of formal education completed”, “major area of study”, “years spent teaching”, and “sex of teacher” are important. As the level of education increases, the teachers become aware of their deficiencies and are more inclined towards in-service training. European countries or the European Union firstly recommend in-service training for teachers with a “short-cycle tertiary and bachelor’s or equivalent” level of formal education, and teachers whose “major area of study” is in an “other area” and is not in “education-science” are directed.Keywords

In-service education, professional development activities, science teachers.Abstract

Bu çalışma, öğretmenlerin profesyonel gelişim aktivitelerine ya da hizmet içi eğitimlere katılımlarının öğrencilerinin fen başarısına etki edip etmediğini belirlemeyi amaçlamıştır. Eğer böyle bir etki varsa, hangi öğretmenlerin öncelikli olarak bu tür eğitim ya da aktivitelere katılacağı ya da yönlendirileceği tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma tarama modelinde olup, TIMSS 2015 verileri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma Avrupa ülkelerinden TIMSS 2015 8. sınıf çalışmasına katılan 112871 öğrenci ve onların 5214 fen öğretmenin katılımıyla yürütülmüştür. Öğretmenler, hizmet içi eğitim aktivitelerine katılımlarına göre üç grup (alt, orta ve yüksek) olarak kümelenmiştir. Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimlere katılımlarının öğrencilerinin başarışlarına olumlu yönde anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Hizmetiçi eğitime katılımda, eğitim düzeyi, eğitim alanı, kıdem ve cinsiyet önemlidir. Eğitim düzeyi arttıkça öğretmenler eksikliklerinin farkına varmakta ve daha fazla hizmet içi eğitime yönelmektedirler. Avrupa ülkelerine veya Avrupa Birliğine “ön lisans ile lisans” eğitim düzeyine sahip ve öğretmen eğitiminde “diğer alanlarda” eğitim alıp “eğitim bilimleri” alanında eğitim almamış öğretmenlerin öncelikli olarak hizmet içi eğitimlere yönlendirilmesi önerilmiştir.Keywords

Hizmetiçi eğitim, profesyonel gelişim, fen öğretmenleri.

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri