THE MESSAGE PROBLEM IN THE CHILDREN'S BOOK: DIARY OF A WIMPY KID
(ÇOCUK KİTAPLARINDA İLETİ PROBLEMİ: SAFTİRİK GREG’İN GÜNLÜĞÜ )

Author : SEHER ÇETİNKAYA  , Semra AKTAŞ KUBAL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 13
Page : 1094-1142
    


Summary

The formal or informal learning environments that children encounter during their learning process have a significant effect on forming their meaning structures. Children's books are undoubtedly one of the frequently used tools and where implicit learning takes place. These books are expected to provide readers with suitable environments for their development level, enrich meaning universes, and support them in developing desired behaviors. This study aims to determine the negative messages that can reach children with Diary of a Wimpy Kid implicit learning, whose first book was put on sale in 2007 and continues to preserve its place in the most-read list with the other books of the series. For this purpose, the document analysis method was used in the study, and the collected data were analyzed with content analysis. As a result of the research, 4 themes, namely character traits (f = 184), language and style (f = 80), attributing value (f = 42) and trivialization (f = 28), and different categories and sub-categories for each theme were reached. As a result of the research, considering that the book examined was read since primary school, it was determined that the protagonist's development method, the subject and contents covered, its suitability for children in terms of language and expression were discussed, and negative messages were presented to children through this book.Keywords

Diary of a Wimpy Kid, children’s book, negative messages, hidden curriculumAbstract

Çocuklar formal eğitim süreçlerinde resmi programın yanı sıra örtük öğrenme ortamlarında da birçok ileti alırlar ve çocukların resmi program dışında yararlandıkları etkin kaynaklardan birisi de çocuk kitaplarıdır. Özellikle çok okunan çocuk kitaplarının içeriğinin incelenmesi örtük öğrenmelerin değerlendirilmesi açısından önemli görülmektedir. Bu düşünceden hareketle bu çalışmada ilk kitabı 2007 yılında satışa sunulan ve çok okunanlar listesindeki yerini serinin diğer kitaplarıyla korumaya devam eden Saftirik Greg’ in Günlüğü isimli kitap ile çocuklara ulaşması muhtemel olumsuz iletileri belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçtan hareketle çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmış ve toplanan veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde karakter özellikleri (f = 184), dil ve üslup (f = 80), değer atfetme (f = 42) ve değersizleştirme (f = 28) olmak üzere 4 tema ve her bir tema için farklı kategori ve alt kategorilere ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda incelenen kitabın, ilkokuldan itibaren okunduğu dikkate alınarak, başkahramanın geliştirilme şekli, işlenen konu ve içerikleri, kullanılan dil ve anlatım biçimi bakımından çocuklara uygunluğunun tartışılır olduğu ve bu kitap aracılığıyla çocuklara olumsuz iletilerin sunulduğu tespit edilmiştir.Keywords

Saftirik Greg’in Günlüğü, çocuk kitapları, olumsuz iletiler, örtük program