Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE VIEWS OF TEACHERS ON THE IMPLEMENTATION OF MoNE 2013 PRESCHOOL PROGRAM ON THE BASIS OF PROVINCES
(Meb 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Uygulanışına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İller Bazında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi )

Author : Gülhan Güven  , Merve KARAGÖZ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 7
Page : 312-323
    


Summary

The aim of this study is to determine whether there is a difference between Gaziantep and Ankara provinces in terms of some variables in the implementation of Ministry of National Education 2013 Preschool Education Program. In the research, the screening model has been used because it aims to describe the past or present situation as it is. The study group consisted of 262 pre-school teachers working in kindergartens and primary / secondary preschools in Ankara (Çankaya, Mamak, Yenimahalle Districts) and in Gaziantep (Şahinbey, Şehitkamil Districts). After the literature review, After the literature review, data has been collected using the Form of Teacher Views on the Implementation of MoNE 2013 Program developed by the researcher to collect data. The data obtained as a result of the research has been analyzed in SPSS For Windows Version 24.0 package program. Chi-square test has been used to determine the relationships between categorical variables. After obtaining the necessary permissions to implement the form, the Form for Teacher Views on the Implementation of the MoNE 2013 Program has been replicated on the dates determined in the fall semester of the 2018-2019 academic year, and given to pre-school teachers working at public schools through school administrations in Ankara and Gaziantep. In both provinces, more than half of the teachers who participated in the research have not received in-service training related to the MoNE 2013 Preschool Education Program. It is concluded that the number of students who have language and communication problems in Gaziantep is more than Ankara. As a result of the research, it is found significant to evaluate the teachers' monthly training plan at the end of each month and to evaluate the daily training flow at the end of the day; It is also concluded that the majority of the participants who have found it reasonable to make an evaluation with children at the end of the activity and to make time to evaluate the day with the children at the end of the day that these evaluations have been logical and significant in order to have information about the level of achievements. It is found that the ratio of teachers creating portfolio for each child in Gaziantep is higher than that of Ankara. It is also concluded that the majority of teachers in both provinces fulfill status table to include concepts in monthly training plan and status table to include learning outcomes and indicators in monthly training plan regularly. It is seen that the teachers in both provinces have agreed to reduce the paperwork load of preschool education. Classroom sizes can be arranged in such a way that educators and children benefit most from preschool education. When creating and updating programs, teachers who are the implementer of the program can be involved in further program development studies.Keywords

Preschool Education Program, Preschool Teacher, Preschool EducationAbstract

Bu araştırmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının uygulanışında bazı değişkenlere göre Gaziantep ve Ankara illeri arasında farklılık olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırmada geçmişte ya da halen var olan durumu var olduğu şekilde betimlemeyi amaçladığı için tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada literatür taraması yapıldıktan sonra veri toplamak amacı ile araştırmacı tarafından geliştirilen “MEB 2013 Programı’nın Uygulanışına İlişkin Öğretmen Görüşlerini Belirleme Formu” ile veriler toplanmıştır. Araştırma verileri SPSS 22.0 paket programında analiz edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında MEB’e bağlı Ankara (Çankaya, Mamak ve Yenimahalle İlçeleri) ve Gaziantep (Şehitkamil ve Şahinbey İlçeleri) illerinde görev yapmakta olan 262 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Aylık eğitim planını ve her ayın sonunda değerlendirmeyi ve günlük eğitim akışını gün sonunda değerlendirmeyi anlamlı bulmayan iki ildeki katılımcıların çoğunluğu bu değerlendirmeleri gereksiz bir uygulama olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Araştırma sonucunda her iki ildeki öğretmenlerin de aylık eğitim planını her ayın sonunda değerlendirmeyi ve günlük eğitim akışını günün sonunda değerlendirmeyi anlamlı; çocuklarla birlikte etkinlik sonunda değerlendirme yapmayı ve çocuklar ile birlikte günün sonunda günü değerlendirme zamanı yapmayı mantıklı bulan katılımcıların çoğunluğunun bu değerlendirmeleri kazanımlara ulaşma düzeyi hakkında bilgi sahibi olmak amaçlı mantıklı ve anlamlı buldukları sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Okul Öncesi Eğitim Programı, Okul Öncesi Öğretmeni, Okul Öncesi Eğitim

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri