Home    |  About the Journal   |  Aim and Scope   |  Editorial Board   |  Publication Policies   |  Writing Rules   |  Publication Ethics   |  Copyright   |  Contact   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


IRANIAN ASYLUM SEEKER AND REFUGEE PUPILS’ EXPERIENCES AT A TURKISH PRIMARY SCHOOL
(İranlı Sığınmacı ve Mülteci Öğrencilerin Türk İlkokulundaki Deneyimleri )

Author : Mustafa İÇEN  , Vesile ALKAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 7
Page : 266-280
    


Summary

Turkey is the one of the country hosting a large number of refugees and asylum seekers as stated in UNCHR. In Turkish context is seen that there have been a broad studies about Syrian immigrants. On the contrary, it can be said that there is a lack in studies about Iranian refugees and asylum seekers even there has been a dramatic increase due to the rigid and restrictive system of governance in Iran. Therefore, this study aimed to investigate Iranian pupils’ experiences at a primary school in order to draw the picture of their lives in Turkish schools. To this view, this study designed according to a case study method following qualitative approach. The data was gathered from three pupils, three parents and three teachers with semi-structured interview forms. The results indicated that Iranian pupils’ experiences grouped under themes like adaptation to new temporary world, tension resulting from moving to a new place and incompetence in language. It is seen that pupils had difficulties at the beginning and are worried about possible religion conflicts in Turkey. The results suggested that teachers need training courses regarding multicultural education in order to support Iranian pupils’ learning process.Keywords

Iranian pupil, onward migrant, Turkish school, case study, pupils’ experiencesAbstract

Savaşlar, devletsel meseleler ve benzeri nedenlerden dolayı bir ülkeden diğer ülkeye zorunlu göçler yaşanmaktadır. İran’daki katı ve kısıtlayıcı yönetim sisteminin bir sonucu olarak, İranlıların göç hareketinde dikkat çekici bir artış olduğu görülmektedir. UNCHR'da belirtildiği gibi Türkiye, çok sayıda göçmen ve mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerden biridir. Bu bağlamda, Türkiye’de Suriyeli göçmenler hakkında çok fazla sayıda çalışmanın olduğu görülmektedir. Ancak, İranlı mültecilerle ilgili çalışmaların sayılarının az olduğu söylenebilir. Bu nedenle, bu çalışma İranlı öğrencilerin Türk okullarındaki yaşamlarının resmini oluşturabilmek için onların ilkokuldaki deneyimlerini incelemeyi amaçlamıştır. Buradan hareketle, bu çalışma nitel yaklaşıma dayalı durum çalışması yöntemine göre desenlendirilmiştir. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla üç öğrenci, üç ebeveyn ve üç öğretmenden toplanmıştır. Sonuçlar, İranlı öğrencilerin, yeni bir dili öğrenmede ve kullanmada, yeni bir yere uyum sağlamada ve yeni akranlara ve öğretmenlere alışmakta zorluk yaşadıklarını göstermiştir. Elde edilen sonuçlara göre ebeveynlerin koruyucu davranışlarının ve öğrencilerin Türkiye'den ABD'ye gidememe korkularının, bu zorlukların arkasındaki nedenler olabileceği ortaya çıkmıştır. Bunun yanında, bir süre sonra öğrencilerin yeni yerlerine adapte olmaya başladıkları da görülmüştür. Öğrencilerin gerek dil konusundaki, gerek başkalarıyla iletişimlerindeki ve gerekse öğrenme etkinliklerine katılmalarındaki başarılı gelişimlerinin sonucunda bu durumun gerçekleştiği düşünülmektedir. Bu çalışmada, veriler görüşme yoluyla elde edilmiştir, diğer bir çalışmada veriler odak grup görüşmesi yoluyle elde edilebilir. Ayrıca farklıkatılımcı gruplarıyla daha kapsamlı verilerin elde edileceği düşünülmektedir.Keywords

İranlı öğrenci, aktarmalı göçmen, Türk okulu, durum çalışması, öğrenci deneyimleri

Advanced Search


Announcements

    Publication Language

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.


    H. W. Wilson (Education Full Text)

    Our journal has been indexed in H. W. Wilson (Educatin Full Text) since June 2019.

     Address :Mersin University, Faculty of Education, Department of Social Sciences Educaiton. Mersin / TURKEY
Telephone :+90 324 36100 01 / 11207 Fax :
Email :ijoeec@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri