Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 4, Sayfalar 22 - 32 2018-04-30

SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YARDIM TALEPLERİ

Prof. Dr. Perihan ÜNÜVAR [1] , Doç.Dr. Fatma ÇALIŞANDEMİR [2] , Doç.Dr. Özlem TAGAY [3]

101 199

Karşılaştıkları sorunların çözümünde çeşitli stratejilere başvuran öğretmenler için internet kaynakları ve sosyal medya temel başvuru kaynağı olarak dikkat çekmektedir. Günümüzde, birçok sosyal ağ sitesi ortaya çıkmış ve insanların iletişimini, etkileşimini, işbirliğini, çalışmasını ve hatta öğrenme sürecini bile yeniden şekillendirmiştir. Öğretmenler, ürettikleri bilgiyi kısa sürede istedikleri bireylere ulaştırabilmek ya da başkaları tarafından üretilmiş bilgiyi karşılaştığı sorunların çözümünde kullanmak üzere internet ve sosyal ağlardan yararlanmaktadır. Bu yararlanma süreci zaman zaman meslektaş dayanışması olarak karşımıza çıkmaktadır.  Öğretmenlerin sosyal medyadaki mesleki dayanışmaları ve yardım arayışları öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde önemli bir ip ucu olarak değerlendirilebilir. Bu amaçla bu araştırmada okul öncesi eğitim öğretmenlerinin sosyal medya kanalı ile meslektaşlarına yönelttikleri sorunlar ve yardım talepleri incelenmiştir.

 

Bu araştırma doküman incelemesi yönteminin kullanıldığı nitel bir araştırmadır. Araştırmanın verileri, okul öncesi eğitim öğretmenlerinin  etkin olarak kullandıkları “okulöncesi.com” sitesindeki  forum bölümlerinden meslektaşları ile etkileşim-dayanışma başlıklı olanında yer alan son beş yılın (2013-2017) kayıtları incelenerek toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak inceleme formları kullanılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçların, okul öncesi eğitim öğretmenlerinin mesleğe hazırlanmasında ve meslek içinde yetişmesinde hangi alanlarda sorun olduğunun belirlenmesine katkı sağlayacağı umulmaktadır

Sosyal medya, öğretmen, dayanışma
 • Aktan Kerem, E., Cömert, D. (2005). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Sorunları ve Çözüm Önerileri [Problems of Pre-School Education In Turkey And Some Suggestions For Solving Those Problems]. Eurasian Journal of Educational Research, 21, 155 – 172.
 • Aktan Kerem, E., Cömert, D.(2006). Siirt İlinde Okul Öncesi Eğitimin Sorunlarının Tespitine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Milli eğitim dergisi 170.sayı 94-112
 • Büte, M., Balcı, F.A.(2010). Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin Bakış Açısından Okul Yönetimi Süreçlerinin İşleyişi ve Sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,16,4 ,485-509.
 • Daştan, M. (2008). Türkiye’de Öğretmen Ücretleri; Türkiye’deki Öğretmen Ücretleri ile OECD Ülkelerindeki Öğretmen Ücretlerinin Karşılaştırılması, Milli Eğitim Dergisi, S. 177, ss. 306–326.
 • Demir, M.K., Arı, E. (2013). Öğretmen Sorunları-Çanakkale İli Örneği [Teacher Problems-Çanakkale Case]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 107-126
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.
 • Gedikoğlu, T. ( 2005). Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi:Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1,(1), 66-80
 • Karataş, E. (2005) Cumhuriyet Sonrası Türk Romanlarında Eğitim Sorunları ve Öğretmen, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İzmir.
 • Kılıç,D. ve Babayiğit,Ö ( 2017). İlkokul Öğrencilerinde Kaybolan değerler. IJOEEC (International Journal Of Eurasian Education And Culture). Sayı 3. 81-92
 • Kıncal, R. Y., Kartal, O.Y (2009). Medya okur yazarlığı eğitimi. Milli Eğitim, 181, 318-333.
 • Kuş,E. (2007) Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri ( 2. Baskı). Anı yayıncılık. Ankara
 • Luke, C. (1999). Media and Cultural Studies in Australia, Journal of Adolescent & Adult Literacy, 42(8), 622.
 • Rubin,H.J., ve Rubin,I.S. (2012). Qualitative Interviewing ( Third Edition). Sage Publication. Washington.
 • Taş, S. (2005) Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörler (Konya İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Konya.
 • Thoman, E. (1999), Skills And Strategies For Media Education, Educational Leadership, 56 (5), 50-54.
 • Gülbahar,Y. , Kalelioğlu,F., Madran,O. 2010) .https://s3.amazonaws.com/academia.edu. documents /3471019 /sosyal_aglarin_egitim_amacli_kullanimi.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1525774281&Signature=v9Nzymch3U5dnqEzXxRm4OTgevU%3D&response-content-disposition= inline%3B%20filename%3DSosyal_Aglarin_Egitim_Amacli_Kullanimi.pdf.08.05.2018tarihinde alınmıştır
 • Yıldırım.A. ve Şimşek,H. ( 2008). Sosyal Bilimlerde Nitel araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin yayınları
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6285-5181
Yazar: Prof. Dr. Perihan ÜNÜVAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Doç.Dr. Fatma ÇALIŞANDEMİR
Kurum: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Doç.Dr. Özlem TAGAY
Kurum: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { ijoeec423065, journal = {International Journal of Eurasian Education and Culture}, issn = {2602-4047}, address = {Kadir ULUSOY}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {22 - 32}, doi = {}, title = {SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YARDIM TALEPLERİ}, key = {cite}, author = {ÜNÜVAR, Prof. Dr. Perihan and ÇALIŞANDEMİR, Doç.Dr. Fatma and TAGAY, Doç.Dr. Özlem} }
APA ÜNÜVAR, P , ÇALIŞANDEMİR, D , TAGAY, D . (2018). SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YARDIM TALEPLERİ. International Journal of Eurasian Education and Culture, 3 (4), 22-32. Retrieved from http://www.ijoeec.com/issue/37148/423065
MLA ÜNÜVAR, P , ÇALIŞANDEMİR, D , TAGAY, D . "SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YARDIM TALEPLERİ". International Journal of Eurasian Education and Culture 3 (2018): 22-32 <http://www.ijoeec.com/issue/37148/423065>
Chicago ÜNÜVAR, P , ÇALIŞANDEMİR, D , TAGAY, D . "SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YARDIM TALEPLERİ". International Journal of Eurasian Education and Culture 3 (2018): 22-32
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YARDIM TALEPLERİ AU - Prof. Dr. Perihan ÜNÜVAR , Doç.Dr. Fatma ÇALIŞANDEMİR , Doç.Dr. Özlem TAGAY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Eurasian Education and Culture JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 32 VL - 3 IS - 4 SN - 2602-4047- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Eurasian Education and Culture SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YARDIM TALEPLERİ %A Prof. Dr. Perihan ÜNÜVAR , Doç.Dr. Fatma ÇALIŞANDEMİR , Doç.Dr. Özlem TAGAY %T SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YARDIM TALEPLERİ %D 2018 %J International Journal of Eurasian Education and Culture %P 2602-4047- %V 3 %N 4 %R %U
ISNAD ÜNÜVAR, Prof. Dr. Perihan , ÇALIŞANDEMİR, Doç.Dr. Fatma , TAGAY, Doç.Dr. Özlem . "SOSYAL MEDYADA MESLEKİ DAYANIŞMA: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YARDIM TALEPLERİ". International Journal of Eurasian Education and Culture 3 / 4 (Nisan 2018): 22-32.