Yayın Etiği

 • Dergide daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış çalışmalara yer verilir. Daha önce herhangi bir yerde yayınlandığı belirtilmediği ya da belirlenemediği için yayınlanan çalışmalar ile ilgili telif haklarına ilişkin doğabilecek hukuki sonuçlar tamamen yazar(lar)a aittir.
 • Çalışmalar herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından desteklenmişse, bu kurum veya kuruluş çalışmada dipnot olarak belirtilmelidir.
 • Dergimize üye olan yazarların bilgileri sadece INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIAN EDUCATION AND CULTURE için kullanılır. 
 • Dergiye gönderilen çalışmalar en az iki hakemin değerlendirilmesine sunulur. Gerekli gördüğü durumlarda çalışma ikiden fazla hakeme inceletilebilinir. Değerlendirmeye gönderilen çalışmalarda yazar(lar)ın ve hakemlerin isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur.
 • Hakemler, makul süre içerisinde çalışmayı değerlendirmezler ise ilgili çalışma değerlendirilmek üzere farklı hakemlere gönderilebilir.
 • Editör Kurulu hakem değerlendirme sürecine göre makalenin onayına, reddine veya düzeltmelerden sonra yayınlanmasına karar verir. Dergi gönderilen çalışmalarda düzenleme yapma, yayınlama ya da yayınlamama hakkına sahiptir.
 • Yazar, hakemin ve kurulun belirttiği düzeltme önerilerini yerine getirmek zorundadır.
 • Yazar(lar) hakemlerin olumsuz görüşlerine karşı kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilirler. Bu itiraz incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulur. 
 • Çalışmaların yayınlanabilmesi için yazar(lar), Hakem ve Danışma Kurulu’nun görüş ve önerilerini dikkate almak zorundadırlar.
 • Dergide yayınlanan çalışmaların içeriğinden kaynaklanan yasal sorumluluklar, tamamen yazar(lar)ına aittir.
 • Dergide yayınlanması için gönderilen çalışmalar yayınlansın ya da yayınlanmasın iade edilmez.
 • Dergimizde açık erişim politikası uygulanmaktadır.
 • Dergimizde CC BY lisans türü kullanılmaktadır. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/