Abstract


HUKUK UYGULAMALARINDA YAPAY ZEKA (YZ) FAALİYETLERİ

Bu çalışma, hukuk uygulamalarında yapay zeka (YZ) entegrasyonunun sunduğu imkanlar ile karşılaşılan zorlukları ve bu süreçte ön plana çıkan etik meseleleri derinlemesine inceler. YZ teknolojileri, avukatlık faaliyetlerinden adli kolluk uygulamalarına ve yargılama faaliyetlerine kadar geniş bir alanda hukuk profesyonellerine benzersiz avantajlar sunmaktadır. Bu avantajlar arasında, büyük veri setlerinin hızlı analizi, karar destek sistemleri, ve dava sonuçlarının tahmin edilmesi gibi yenilikçi uygulamalar yer almaktadır. Ancak, YZ'nin hukuk alanındaki kullanımı, algoritmik şeffaflık, veri setlerindeki önyargılar, sorumluluk ve hesap verebilirlik gibi önemli sorunları da beraberinde getirmektedir. Araştırma, YZ teknolojilerinin hukuk pratiğinde nasıl etkili bir şekilde entegre edilebileceğine dair stratejik öneriler sunarken, YZ uygulamalarının yargı süreçlerine ve bireylerin temel haklarına olan etkisini değerlendirir. Özellikle, YZ destekli karar alma süreçlerinin yasal çerçevesi ve etik ilkeleri üzerinde durulmaktadır. Çalışma, algoritmaların geliştirilmesi ve kullanımı sırasında saydamlığın artırılması, önyargıların azaltılması ve adaletin güçlendirilmesi için gereken adımları tartışmaktadır. Sonuç olarak, bu araştırma, YZ'nin hukuk alanındaki uygulamalarını şekillendirecek etik, yasal ve politik çerçeveler üzerine odaklanmakta; YZ teknolojilerinin adil, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yönetilmesi için gerekli yönetim stratejileri ve politika önerileri geliştirmektedir. Bu çerçevede, YZ'nin yargı sistemlerinde nasıl bir dönüşüm yaratabileceği ve bu dönüşümün hukuki süreçler, profesyonel pratikler ve toplumsal adalet üzerindeki uzun vadeli etkileri üzerine bir vizyon sunulmaktadır.Keywords

Yapay zeka ve yargı, algoritmik karar alma, hukukta yapay zeka uygulamaları, yargı süreçlerinde yapay zeka

References