Abstract


TÜRKİYE’DE VE İNGİLTERE’DE ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER İÇİN UYGULANAN SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Özel yetenekli öğrenciler genellikle benzersiz ve zorlu öğrenciler olarak değerlendirilmektedirler. Zira özel yetenekli öğrenciler doğaları gereği meraklı, yaratıcı, çok dikkatli ve ekstra duyarlı bir yapıya sahiptirler. Özel yeteneklilik, bazı alanlarda doğal bir yeteneğe sahip olmak olarak kavramsallaştırılırken, yetenekli olmak genellikle bu yetenekleri geliştirmenin bir ürünü olarak tanımlanmaktadır. Özel yetenekli öğrenciler, nerede yaşarlarsa yaşasınlar herhangi bir toplulukta kendi nesillerinin gelecekteki potansiyel liderleri ve mevcut grubun en zeki ve en parlak olanlarıdırlar. Bunun ışığında, özel yetenekli öğrencilerin entelektüel, yaratıcı, sanatsal veya liderlik, kapasite veya belirli akademik alanlarda yüksek performans gösteren bireyler olmaları nedeniyle sahip oldukları yetenekleri tam olarak geliştirmek için özel akademik hizmetlere veya normalde okul tarafından sağlanmayan faaliyetlere ihtiyaç duymaktadırlar. Sosyal bilgiler dersi, yaşama dair tüm unsurların birlikte ele alınabildiği ve kişiye tarihi bilgilerin aktarımının yanı sıra sosyal yetilerin aktarıldığı en önemli derslerden birisidir. Dünyada hem sosyal bilgiler derslerinde hem de özel yetenekli öğrencilere uygulanan eğitim programlarında farklılıkların olduğu bilinmektedir. Bu makalede ülkemizde ve İngiltere’de sosyal bilgiler dersi kapsamında özel yetenekli öğrencilere uygulanan eğitim programlarının karşılaştırılması sağlanmıştır.Keywords

İngiltere’de Eğitim, Özel Yetenekli Öğrenciler, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkiye’de Eğitim.

References