Abstract


ERKEN YAŞTA ZORLA EVLENDİRMEYİ ÖNLEMEDE YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI

Bu çalışma, yaratıcı drama yönteminin erken ve zorla evliliklere maruz kalmış kadınlar arasında çocuk haklarının tanınması ve uygulanmasını artırmadaki etkinliğini araştırmaktadır. Araştırma, İstanbul'un Bağcılar ilçesinden zorla küçük yaşta evlendirilmiş, 45 yaşın altındaki yirmi kadınla gerçekleştirilmiştir. Müdahale, her biri üç saat süren on yaratıcı drama atölyesinden oluşmuştur ve Med Kültür Merkezi'nde düzenlenmiştir. Metodoloji, katılımcıların 'erken evlilik' ve 'çocukluk' konusundaki görüşlerini yakalamak için derinlemesine görüşmelerle başlayan veri toplama sürecini içermektedir. Daha sonra, bu kadınlar çocuk hakları konusunda eğitim almaya yönelik drama tabanlı faaliyetlere katılmışlardır. Atölyelerin sonuçları, nitel yöntemlerle analiz edilmiş ve yaratıcı dramaların çocuk hakları ihlalleri konusunda farkındalığı önemli ölçüde artırdığı ve katılımcıların duygusal, bilişsel ve davranışsal gelişimine olumlu katkı sağladığı görülmüştür. Atölyeler, katılımcıların eğitim, koruma, sağlık, adalet, ifade özgürlüğü, eğlence ve güvenli yaşam koşulları gibi temel çocuk haklarını daha derinlemesine anlamalarında önemli rol oynamış ve 18 yaşına kadar haklarının kapsamlı bir şekilde kabul edilmesini teşvik etmiştir.Keywords

Yaratcı drama, Çocuk hakları,Erken evlilik, Zorla evlilik, güçlendirmek, nitel araştırma

References