Abstract


COVID 19 PANDEMİ SÜRECİNDE EV KADINLARININ AİLE YAŞAM DENEYİMLERİ

Covid 19 pandemi süreci dünyadaki tüm toplumları etkilemiş, virüsle mücadele kapsamında yapılan yeni düzenlemeler ailelere ek yükler getirmiş ve farklı zorluklarla başetmek durumuyla karşı karşıya bırakmıştır. Ailelerin sağlıklarını, güvenliklerini ve ekonomik durumlarını etkileyen yeni durum özellikle de kadınların emeğini önemli ölçüde etkilemiştir. Bu çalışmada pandemi sürecinde ailedeki yaşam deneyimlerinin kadının bakış açısıyla değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 15 ev kadını katılmış, veriler katılımcılarla yüzyüze görüşmeler yapılarak toplanmış ve verileri analiz etmek için yorumlayıcı fenomenolojik analiz kullanılmıştır. Bulgular ev kadınından beklenen rol ve sorumluluklar, aile zamanı, çocuk eğitimi, ekonomik durum, ruh sağlığı olmak üzere beş ana tema altında toplanmıştır. Araştırmanın sonuçları, pandemi sürecinde ev kadınlarının evdeki rol ve sorumluluklarının arttığını, ailede geçirilen zaman konusunda çocuklarla birlikte daha fazla zaman geçirmekten memnun olduklarını, buna karşılık çok fazla bir arada olmanın getirdiği bir takım zorluklar yaşandığını, çocukların eğitimi konusunda yoğun problemlerle karşılaştıklarını, ekonomik açıdan zorluklarla mücadele ettiklerini ve ruh sağlıklarının olumsuz etkilendiğini göstermiştir.Keywords

COVİD 19, Ev kadınları, aile, toplumsal cinsiyet

References