Abstract


KÂĞIT BEBEKLERİN KÂĞIT SANATLARI İLE GÖRSEL SANAT EĞİTİMİNDE KULLANILMASI

Kâğıt, sanat alanında kullanılan önemli malzemelerden birisidir. Üzerine çizim yapma yanında katlayarak, keserek, kıvırarak farklı şekillerde kullanılarak ürünler oluşturulmaktadır. Bu ürünlere farklı isimler verilerek tanımlanmaktadır. Kâğıt aynı zamanda oyuncak bebek yapımında da kullanılan ekonomik bir malzemedir. Bu araştırmada kâğıt sanatları ile uygulanabilen kâğıt bebek figürleri oluşturularak görsel sanatlar derslerine uyarlamak amaçlanmaktadır. Kâğıt sanatlarına dikkat çekeceği ve görsel sanatlar eğitimine alternatif uygulamalar geliştireceği için önem arz etmektedir. Araştırma bir durum değerlendirmesidir. Elde edilen veriler, hem şema oluşturularak hem de birebir uygulama örnekleri geliştirilerek görselleştirilmiştir. Veriler uzman görüşleri alınıp kodlanarak sınıflandırılmıştır. Araştırma bulgularına göre 10 farklı kâğıt sanatı örneği sınıflamaya dâhil edilmiştir. Bu 10 kâğıt sanatına uygun örnekler aşamalı olarak görsellerle sunulmuştur. İlk ve ortaokul görsel sanatlar derslerinin kazanım örnekleri ortaya koyulmuştur. Araştırmada geliştirilen kâğıt bebek uygulamalarının, bu ders için farklı kazanımları gerçekleştirmeye yönelik uygulamalar olduğu sonucuna varılmıştır. İlgili ders için farklı kademelerde uygulanabileceği öneri olarak sunulmuştur.Keywords

Kâğıt bebek, görsel sanatlar, tasarım, kâğıt sanat, sanat eğitimi.

References