AbstractEğitim sektöründe bilgi çağında yaşanan gelişmelerle birlikte yönetim anlayışında ve yönetsel tutumlarda büyük değişimler yaşanmaktadır. Eğitimde rekabetin yaygınlaştığı bu dönemde, eğitim kurumlarının hedeflerine ulaşmasında eğitim liderlerinin katkısı büyüktür. Bu hedeflere ulaşmada çalışanların performansı ve motivasyonu önemli rol oynamaktadır. Eğitim kurumlarında çalışanların performansına önem veren ve performanslarını artıracak bir yönetim anlayışını benimseyen eğitim liderlerine büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmanın amacı, eğitim kurumlarında yöneticilerin liderlik özelliklerinin çalışanların performansları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada eğitim, liderlik, yönetim kavramları, performans ve motivasyon kavramları da incelenmektedir. Araştırma sonucunda eğitim yöneticilerinin liderlik özelliklerinin çalışanların performansı üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular ışığında eğitim kurumları yöneticilerinin liderlik eğitimi almaları önerilmektedir. Eğitim yöneticilerinin tutum ve davranışları ile bir lider olarak ortaya koydukları vizyon ve çalışanlarla birlikte yönetime yönelik tutumları performansı etkilemektedir.Keywords

Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi, Liderlik, Eğitim Kurumları, Liderlik Stilleri.

References