Abstract


LİSE ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEM-TEKNİKLERİ, DERS MATERYALLERİ ve ÖLÇME ARAÇLARI

Bu araştırmada Türk dili ve edebiyatı, dil-anlatım, matematik, geometri, fizik dersleri ile şirketlerde muhasebe, bilgisayarda ofis programları, hukuk hizmetleri, hukuk sekreterliği, girişimcilik ve işletme yönetimi derslerinin öğretme süreci betimlenmiştir. Genel ve mesleki derslerin öğretme-öğrenme sürecinin betimlendiği çalışma 3 yıl ve 5 dönem boyunca “birikimli durum” çalışmasıyla yürütülmüştür. Araştırmada 24 öğretmenin yıllık planları incelenmiş ve öğretmenlerin dersleri 94 öğretmen adayı tarafından 993 ders saati gözlemiştir. Öğretmenlerin yıllık planları ve öğretmen adaylarının yazılı gözlemleri içerik analiziyle ile “öğretim yöntem-teknik”, “öğretim araç-gereçleri” ve “ölçme araçları” temaları ortaya çıkmıştır. Öğretmenler yıllık planlarına düz anlatım, soru-cevap, takrir, örnek olay, problem çözme, gösteri gibi öğretim yollarını yazmıştır. Sınıf içi gözlemlerde öğretmenlerin derslerinde çoğunlukla anlatım, yaprak test çözme, soru-cevap, yazdırma (dikte ettirme) yöntemlerini kullandıkları belirlenmiştir. Yıllık planlarda; ders kitabı, sunu, yaprak testleri, Eba materyalleri, sözlük ve yazım kılavuzu, kavram haritası, dergi gibi ders araçları yazılmıştır. Ancak öğretmenlerin derslerinde ders kitabı, yaprak test, slayt kullandıkları belirlenmiş, bazılarının ise materyal kullanmadığı gözlenmiştir. Öğretmenlerin yıllık planlarında belirttikleri çoktan seçmeli ve kısa cevaplı test, yazılı yoklama, karma sınav gibi ölçme araçlarını öğretimlerinde de kullandıkları ortaya çıkmıştır. Yıllar ve öğrenciler değişse de öğretmenlerin kendi derslerinde benzer yıllık planları, öğretim yöntemlerini, ders araçlarını ve ölçme araçlarını kullandıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca farklı okullarda, farklı öğrencilerle ve farklı dersler işleyen öğretmenlerin derslerinin öğretme-öğrenme sürecinde benzer yıllık planları, öğretim yöntemlerini, ders ve ölçme araçlarını kullandıkları belirlenmiştir.Keywords

Lise dersleri, öğretim araç-gereçleri, öğretim yöntemleri, ölçme araçları, lise öğretmenleri

References