Abstract


OSMANLI DEVLETİ’NDE GÜREŞ TEKKESİ KÜLTÜRÜ VE EDİRNE ŞEYH CEMALEDDİN GÜREŞÇİLER TEKKESİ

Güreş Türklerin milli sporu olup, Orta Asya’dan günümüze kadar önemini korumuştur. Türkler Anadolu’ya geldiklerinde güreşi de beraberinde getirmişlerdir. Bura da Orta Asya Türk güreş geleneği, Fars güreş geleneğinden etkilenerek yeni bir form kazanmıştır. Bu etki ile Türk güreş tekkesi kültürü ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemi’nde güreş tekkeleri açılmaya başlanmıştır. Güreş tekkesi geleneği Osmanlı Devleti kurulduğunda da devam etmiştir. Osmanlılar, Bursa başta olmak üzere, Edirne, İstanbul, Manisa ve tüm Osmanlı coğrafyasında güreş tekkeleri kurmuştur. Bu tekkeler yüzyıllar boyunca profesyonel güreşçi yetiştirmişlerdir. Edirne Şeyh Cemaleddin Güreşçiler Tekkesi’de bu kurumlardan bir tanesidir. Evliya Çelebi Seyehatnamesi ve Osmanlı arşiv belgelerine göre Edirne güreşi için önemli bir kurum olan tekke uzun süre fonksiyonelliğini devam ettirmiştir. Tekkeye ait, söz konusu dönemden kalma birçok resmi kayıt mevcuttur. Bu kayıtlardan tekkeyle ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmak mümkündür. İncelenen birincil filolojik kaynaklar ışığında tekkenin Edirne güreşinin arka planındaki önemi anlaşılmaktadır.Keywords

Güreş tekkesi, güreş tarihi, Osmanlı İmparatorluğunda güreş.

References