Abstract


İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ALGILARININ RESİM ANALİZİ ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ

Bu çalışmanın amacı, ilkokul öğrencilerinin mevcut çevre algılarını belirlemek ve sürdürülebilir çevre eğitimi aldıktan sonra hayallerinde çevre ile ilgili çizdikleri resimleri toplamaktır. Araştırma sonunda öğrencilerin çevre ile ilgili resimleri analiz edilmeye çalışılmıştır Araştırmaya İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki bir devlet ilkokulunda öğrenim gören ve amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 13 4. sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerden mevcut çevre algılarını ortaya koymak amacıyla resimler çizmeleri istenmiştir. Resim çizimleri bittikten sonra yönergelere uygun olarak kâğıdın arka sayfasına çizimlerini açıklamaları beklenmiştir. Çizimlerin ardından öğrencilere belirli bir süre 'sürdürülebilir çevre eğitimi' verilmiştir. Ardından öğrencilerden hayallerindeki çevre algılarını ortaya koymaları için tekrar resim çizmeleri istenmiştir. Resim çizimleri bir önceki veri toplama sürecinde olduğu gibi işlenerek hem çizim hem de yazılı ifade olarak alınmıştır. Veri analizi olarak içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Bulgular, öğrencilerin mevcut çevre algılarında en baskın temanın kirlilik olduğunu gösterirken, hayali çevre algılarında baskın temanın yer teması olduğunu göstermektedir. Yer temasında bireylerin yaşamlarını doğal çevre içinde ve sürdürülebilirlik kavramını dikkate alarak kurgulamaları gerektiği vurgulanmaktadır. Hayali çevre algılarının çiziminde sürdürülebilir çevre eğitiminin yansımaları görülmektedir.Keywords

Çevre Eğitimi, sürdürülebilir çevre eğitimi, sürdürülebilirlik, ilkokul öğrencilerinin çevre çizimleri.

References