Abstract


MADDE İŞLEV FARKLILIĞI İLE İLGİLİ YAYINLARIN VOSviewer KULLANILARAK BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Bu çalışmada, Web of Science (WoS) veri tabanında yer alan SSCI, SCI-Expanded ve A&HCI indekslerinde taranan dergilerde differential item functioning ilgili yayımlanmış makaleleri bibliyometrik analiz yaklaşımıyla incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla 2167 makale incelenmiştir. Araştırmanın verilerine WoS veri tabanından ulaşılmıştır. Verilerin analizinde VOSviewer yazılımı kullanılmıştır. Bu kapsamda araştırma konusuyla ilgili yayınların yıllar içerisindeki seyri, en üretken ve en etkili araştırmacılar, kurumlar, ülkeler genel bir çerçeve etrafında değerlendirilmiştir. En fazla Health Care Sciences Services kategorisinde yayın vardır. 2019 ve 2021 yıllarında yayın sayısı, en yüksek sayıya ulaşmıştır. Araştırma konusuyla ilgili en etkili kurum olarak Northwestern University ön plana çıkmaktadır. Atıf sayısı yönünden en etkili ülkeler sırasıyla “ABD”, “İngiltere” ve “Avustralya”dır. Anahtar kelime analizi sonucunda “differential item functioning”, “rasch analysis”, “item response theory” kelimeleri dikkat çekmektedir.Keywords

Madde işlev farklılığı, bibliyometrik analiz, VOSviewer

References