DEVELOPMENT OF A SPATIAL ABILITY TEST FOR 7TH GRADE STUDENTS

7. SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK UZAMSAL YETENEK TESTİNİN GELİŞTİRİLMESİ

DEVELOPMENT OF A SPATIAL ABILITY TEST FOR 7TH GRADE STUDENTS

 
Author : HASAN ÇOKÇALIŞKAN    
Type :
Printing Year : 2024
Number : 26
Page : 180-214
DOI Number: :
Cite : HASAN ÇOKÇALIŞKAN , (2024). DEVELOPMENT OF A SPATIAL ABILITY TEST FOR 7TH GRADE STUDENTS . International Journal of Eurasian Education and Culture, 26, p. 180-214. Doi: 10.35826/ijoecc.1811.
    


Summary

The aim of this study is to develop an achievement test for 7th grade students. The lack of a current achievement test to measure spatial ability at the 7th grade level led to the emergence of this study. For this purpose, firstly, the acquisitions related to the 7th grade "Views of Objects from Different Directions" topic were examined, the literature was reviewed and 84 questions were prepared. After expert opinions were taken, the number of questions was reduced to 64 by making the necessary arrangements. The validity and reliability of the 64-question test were examined, and it was applied to 139 7th grade students in the 2022-2023 academic year as a pilot application. According to the results of the item analysis conducted with the TAP program, the final version of the 25-question Spatial Ability Achievement Test (SATT) was given by taking expert opinions. While the average difficulty index value of the achievement test was 0.647 in the pilot application, it was found to be 0.540 in the final version of the test. The KR-20 value of the reliability analysis of the achievement test was found to be 0.918 in the final version of the test while it was 0.848 in the pilot study. As a result of this study, a 25-question, four-choice multiple-choice achievement test with validity and reliability was developed.Keywords

Achievement test, spatial ability, reliability, validity, test developmentAbstract

Bu araştırmanın amacı, 7. sınıf öğrencilerine yönelik bir başarı testi geliştirmektir. Alan yazın incelendiğinde 7. sınıf düzeyinde uzamsal yeteneği ölçecek güncel bir başarı testinin bulunmaması bu çalışmanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu amaçla ilk olarak 7. sınıf “Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri” konusu ile ilgili kazanımlar incelenmiş, alan yazın taranmış ve 84 soru hazırlanmıştır. Uzman görüşleri alınmış ardından gerekli düzenlemeler yapılarak soru sayısı 64’e düşürülmüştür. Hazırlanan 64 soruluk testin geçerliği ve güvenirliği incelenmiş, pilot uygulama için 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 139 kişilik 7. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. TAP programı ile yapılan madde analizi sonucuna göre uzman görüşleri de alınarak Uzamsal Yetenek Başarı Testinin (UYBT) 25 soruluk son hali verilmiştir. Başarı testinin ortalama güçlük indeksi değeri pilot uygulamada 0.647 iken testin son halinde 0.540 bulunmuştur. Başarı testinin güvenirlik analizi KR-20 değeri pilot uygulamada 0.848 iken testin son halinde 0.918 olarak bulunmuştur. Bu çalışma sonucunda 25 soruluk dört seçenekten oluşan çoktan seçmeli geçerliği ve güvenirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirilmiştir.Keywords

Başarı testi, uzamsal yetenek, güvenirlik, geçerlik, test geliştirme