SOCIAL STUDIES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

SOSYAL BİLGİLER VE YAPAY ZEKÂ

SOCIAL STUDIES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

 
Author : Aylin KARAKUŞ    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 24
Page : 3079-3102
DOI Number: :
Cite : Aylin KARAKUŞ , (2023). SOCIAL STUDIES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE. International Journal of Eurasian Education and Culture, 24, p. 3079-3102. Doi: 10.35826/ijoecc.1813.
    


Summary

The topic of artificial intelligence and its applications has become the focus of all fields. Artificial intelligence models like ChatGPT developed by companies such as OpenAI have garnered significant attention and can serve as examples of usage in various areas. This indicates that artificial intelligence is now a topic that can be encountered in every field today. Just as in all areas, it has also attracted interest in the field of education, leading to relevant studies. The use of artificial intelligence in education and its impact on education have the subject of many studies both domestically and internationally. In the context of the social studies course, which is where individuals are prepared for societal life by acquiring all the necessary skills, the topic of artificial intelligence is significant. The purpose of this study is to theoretically highlight the necessity of artificial intelligence in social studies courses. For this purpose, the questions "What is the development and use of artificial intelligence in education?" "What are the advantages and disadvantages of using artificial intelligence in education?" "What is the relationship between social studies and artificial intelligence?" were answered. As a result, since social studies is a course compatible with technological applications in terms of rich subject diversity and the use of technological tools, this course can be taught more easily with artificial intelligence. In this context, the use of future technologies such as artificial intelligence in the field of social studies can help future individuals to better adapt to the world of tomorrow.Keywords

Social studies, artificial intelligence, education, technology.Abstract

Yapay zekâ konusu ve uygulamaları son zamanlarda tüm alanların odak konusu haline gelmiştir. Özellikle OpenAI firmasının geliştirdiği ChatGpt gibi yapay zekâ modelleri birçok alanda kullanıma örnek olabilecek boyutta ilgi çekmiştir. Bu durum günümüzde yapay zekanın artık her alanda karşılaşılabilecek bir konu olacağını göstermiştir. Bütün alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da ilgi çekmiş ve bununla ilgili çalışmalar gündeme gelmiştir. Yapay zekanın eğitimde kullanılması ve eğitime olan etkileri yurt içi ve yurt dışı birçok çalışmada yer almıştır. Eğitim öğretim sürecinin en önemli parçası olan bireylerin toplum hayatına hazırlama noktasında gerekli tüm becerilerin kazandırıldığı sosyal bilgiler dersinde yapay zekâ konusu önemlidir. Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler derslerinde yapay zekanın gerekliliğini teorik olarak ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda “Eğitimde yapay zekanın gelişimi ve kullanımı nedir?” “Eğitimde yapay zekâ kullanmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?” “Sosyal bilgiler ve yapay zekâ ilişkisi nedir?” soruları yanıtlanmıştır. Sonuç olarak sosyal bilgiler, zengin konu çeşitliliği ve teknolojik araçların kullanımı açısından, teknolojik uygulamalarla uyumlu bir ders olduğundan yapay zekâ ile bu ders daha kolay bir şekilde öğretilebilir. Bu bağlamda, yapay zekâ gibi geleceğin teknolojilerinin sosyal bilgiler alanında kullanılması, geleceğin bireylerinin yarının dünyasına daha iyi uyum sağlamalarına yardımcı olabilir.Keywords

Sosyal bilgiler, yapay zekâ, eğitim, teknoloji.