ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) ACTIVITIES IN LEGAL PRACTICES

HUKUK UYGULAMALARINDA YAPAY ZEKA (YZ) FAALİYETLERİ

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) ACTIVITIES IN LEGAL PRACTICES

 
Author : Gamze Mercan  , Zümrüt Varol Selçuk  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 25
Page : 131-144
DOI Number: :
Cite : Gamze Mercan , Zümrüt Varol Selçuk, (2024). ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) ACTIVITIES IN LEGAL PRACTICES . International Journal of Eurasian Education and Culture, 25, p. 131-144. Doi: 10.35826/ijoecc.1824.
    


Summary

This study extensively explores the opportunities presented by the integration of artificial intelligence (AI) in legal practices, the challenges encountered, and the ethical issues that emerge in this process. AI technologies offer unique advantages to legal professionals across a broad spectrum, from lawyering activities to forensic enforcement applications and judicial activities. These advantages include innovative applications such as rapid analysis of large data sets, decision support systems, and prediction of case outcomes. However, the use of AI in the legal field also raises significant issues such as algorithmic transparency, biases in data sets, accountability, and responsibility. The research provides strategic recommendations on how AI technologies can be effectively integrated into legal practice while assessing the impact of AI applications on judicial processes and individuals' fundamental rights. Specifically, it focuses on the legal framework and ethical principles of AI-supported decision-making processes. The study discusses the steps needed to increase transparency during the development and use of algorithms, reduce biases, and strengthen justice. In conclusion, this research focuses on the ethical, legal, and political frameworks that will shape the applications of AI in the legal field; it develops management strategies and policy recommendations necessary for the fair, transparent, and accountable management of AI technologies. Within this framework, it presents a vision on how AI can transform judicial systems and the long-term effects of this transformation on legal processes, professional practices, and social justice.Keywords

Artificial intelligence and judiciary, algorithmic decision-making, AI applications in law, AI in judicial processesAbstract

Bu çalışma, hukuk uygulamalarında yapay zeka (YZ) entegrasyonunun sunduğu imkanlar ile karşılaşılan zorlukları ve bu süreçte ön plana çıkan etik meseleleri derinlemesine inceler. YZ teknolojileri, avukatlık faaliyetlerinden adli kolluk uygulamalarına ve yargılama faaliyetlerine kadar geniş bir alanda hukuk profesyonellerine benzersiz avantajlar sunmaktadır. Bu avantajlar arasında, büyük veri setlerinin hızlı analizi, karar destek sistemleri, ve dava sonuçlarının tahmin edilmesi gibi yenilikçi uygulamalar yer almaktadır. Ancak, YZ'nin hukuk alanındaki kullanımı, algoritmik şeffaflık, veri setlerindeki önyargılar, sorumluluk ve hesap verebilirlik gibi önemli sorunları da beraberinde getirmektedir. Araştırma, YZ teknolojilerinin hukuk pratiğinde nasıl etkili bir şekilde entegre edilebileceğine dair stratejik öneriler sunarken, YZ uygulamalarının yargı süreçlerine ve bireylerin temel haklarına olan etkisini değerlendirir. Özellikle, YZ destekli karar alma süreçlerinin yasal çerçevesi ve etik ilkeleri üzerinde durulmaktadır. Çalışma, algoritmaların geliştirilmesi ve kullanımı sırasında saydamlığın artırılması, önyargıların azaltılması ve adaletin güçlendirilmesi için gereken adımları tartışmaktadır. Sonuç olarak, bu araştırma, YZ'nin hukuk alanındaki uygulamalarını şekillendirecek etik, yasal ve politik çerçeveler üzerine odaklanmakta; YZ teknolojilerinin adil, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yönetilmesi için gerekli yönetim stratejileri ve politika önerileri geliştirmektedir. Bu çerçevede, YZ'nin yargı sistemlerinde nasıl bir dönüşüm yaratabileceği ve bu dönüşümün hukuki süreçler, profesyonel pratikler ve toplumsal adalet üzerindeki uzun vadeli etkileri üzerine bir vizyon sunulmaktadır.Keywords

Yapay zeka ve yargı, algoritmik karar alma, hukukta yapay zeka uygulamaları, yargı süreçlerinde yapay zeka