COMPARATIVE EVALUATION OF SOCIAL STUDIES EDUCATION APPLIED FOR GIFTED STUDENTS IN TURKEY AND ENGLAND

TÜRKİYE’DE VE İNGİLTERE’DE ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER İÇİN UYGULANAN SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

COMPARATIVE EVALUATION OF SOCIAL STUDIES EDUCATION APPLIED FOR GIFTED STUDENTS IN TURKEY AND ENGLAND

 
Author : İsa ALİÇ  , Kubilay YAZICI  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 26
Page : 215-244
DOI Number: :
Cite : İsa ALİÇ , Kubilay YAZICI, (2024). COMPARATIVE EVALUATION OF SOCIAL STUDIES EDUCATION APPLIED FOR GIFTED STUDENTS IN TURKEY AND ENGLAND. International Journal of Eurasian Education and Culture, 26, p. 215-244. Doi: 10.35826/ijoecc.2831.
    


Summary

Highly gifted students are often considered unique and challenging students. Because highly gifted students are naturally curious, creative, very careful and extra sensitive. While giftedness is conceptualized as having a natural ability in some areas, being gifted is generally defined as a product of developing these abilities. Highly gifted students, no matter where they live, are the potential future leaders of their generation in any community and the smartest and brightest of their present group. In light of these, since gifted students are individuals who are intellectual, creative, artistic or high performers in leadership, capacity or specific academic areas, they need special academic services or activities which are not normally provided by the school to fully develop their talents. Social studies course is one of the most important courses in which all elements of life can be discussed together and social skills are transferred to the person as well as historical information. It is a known fact that there are differences in both social studies courses and educational programs applied to highly gifted students around the world. In this article, a comparison of the educational programs applied to highly gifted students within the scope of social studies courses in our country and England is provided.Keywords

Education in England, Students with Special Abilities, Social Studies Education, Education in Turkey.Abstract

Özel yetenekli öğrenciler genellikle benzersiz ve zorlu öğrenciler olarak değerlendirilmektedirler. Zira özel yetenekli öğrenciler doğaları gereği meraklı, yaratıcı, çok dikkatli ve ekstra duyarlı bir yapıya sahiptirler. Özel yeteneklilik, bazı alanlarda doğal bir yeteneğe sahip olmak olarak kavramsallaştırılırken, yetenekli olmak genellikle bu yetenekleri geliştirmenin bir ürünü olarak tanımlanmaktadır. Özel yetenekli öğrenciler, nerede yaşarlarsa yaşasınlar herhangi bir toplulukta kendi nesillerinin gelecekteki potansiyel liderleri ve mevcut grubun en zeki ve en parlak olanlarıdırlar. Bunun ışığında, özel yetenekli öğrencilerin entelektüel, yaratıcı, sanatsal veya liderlik, kapasite veya belirli akademik alanlarda yüksek performans gösteren bireyler olmaları nedeniyle sahip oldukları yetenekleri tam olarak geliştirmek için özel akademik hizmetlere veya normalde okul tarafından sağlanmayan faaliyetlere ihtiyaç duymaktadırlar. Sosyal bilgiler dersi, yaşama dair tüm unsurların birlikte ele alınabildiği ve kişiye tarihi bilgilerin aktarımının yanı sıra sosyal yetilerin aktarıldığı en önemli derslerden birisidir. Dünyada hem sosyal bilgiler derslerinde hem de özel yetenekli öğrencilere uygulanan eğitim programlarında farklılıkların olduğu bilinmektedir. Bu makalede ülkemizde ve İngiltere’de sosyal bilgiler dersi kapsamında özel yetenekli öğrencilere uygulanan eğitim programlarının karşılaştırılması sağlanmıştır.Keywords

İngiltere’de Eğitim, Özel Yetenekli Öğrenciler, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkiye’de Eğitim.