REFLECTIONS OF TELEVISION COMMERCIALS ON CONSUMER BEHAVIOURS OF 3-6 AGED CHILDREN IN TURKEY

TÜRKİYE’DE TELEVİZYON REKLAMLARININ 3-6 YAŞ DÖNEMİ ÇOCUKLARIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA YANSIMALARI

REFLECTIONS OF TELEVISION COMMERCIALS ON CONSUMER BEHAVIOURS OF 3-6 AGED CHILDREN IN TURKEY

 
Author : Mehmet Tahir Karaboğa    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 702-748
DOI Number: :
Cite : Mehmet Tahir Karaboğa , (2021). REFLECTIONS OF TELEVISION COMMERCIALS ON CONSUMER BEHAVIOURS OF 3-6 AGED CHILDREN IN TURKEY . International Journal of Eurasian Education and Culture, 12, p. 702-748. Doi: 10.35826/ijoecc.305.
4597    1318


Summary

This study aimed to reveal the reflection of television commercials in Turkey on consumer behaviours of 3-6 aged children. Research data consisted of advertising program video recordings from 58-hour broadcast streaming of television channels of Minika Çocuk, Minika Go, Cartoon Network and Disney Channel, which broadcast for children in Turkey, and also of the opinions of the 3-6 aged children’s parents obtained through a survey. Advertising programs covered 12 hours (20%) of the 58-hour broadcast streaming in total, during which 2116 commercials were delivered. It was found in this context that the number and minutage of the commercials on these 4 television channels are high. In these television channels, while toy, food, household cleaners, electronic product, child hygiene products, TV program, store ads came to the forefront, the average of 4 channels in toy commercials was seen as 57%. Parents who have 3-6 aged children stated that TV commercials are directive on the behaviour of children, are effective in the formation of children's wishes and demands for the advertised products, have an impact on their purchasing preferences, and increase the demands of children especially for food products and toys.Keywords

Children; consumption; television commercials; children’s television channels; television watching behavioursAbstract

Bu araştırma Türkiye’de televizyon reklamlarının 3-6 yaş dönemi çocukların tüketici davranışlarına nasıl bir yansıması olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın verileri, Türkiye’de çocuklara yönelik yayın yapan, Minika Çocuk, Minika Go, Cartoon Network ve Disney Channel televizyon kanallarından kaydı yapılan 58 saatlik yayın akışı yer alan reklam programı görüntü kayıtlarından ve bu kanalları izleyen 3-6 yaş arası çocukların ebeveynlerinin bir anket yardımıyla toplanan görüşlerinden oluşmaktadır. Toplamda 58 saatlik yayın akışının 12 saatini (% 20’sini) reklam programları oluşturmuş olup, bu süreçte 2116 adet reklam yayınlanmıştır. İncelenen 4 televizyon kanalında yer verilen reklam sayısı ve sürelerinin bu kapsamda yüksek olduğu belirlenmiştir. İncelen televizyon kanallarında oyuncak, gıda, ev temizlik ürünü, elektronik ürün, çocuk temizlik ürünü, TV programı, mağaza reklamları ön plana çıkarken, 4 kanalın oyuncak reklamı ortalaması % 57 olarak görülmüştür. 3-6 yaş arası çocuklara sahip anne ve babalar; TV reklamlarının 3-6 yaş arası çocukların davranışları üzerinde yönlendirici olduğunu, çocukların reklam ürünlerine yönelik istek ve taleplerinin oluşmasında, satın alma tercihlerinde etkili olduğunu, özellikle çocukların gıda ve oyuncak ürünlerine yönelik taleplerini artırdığını belirtmişlerdir.Keywords

Çocuk, tüketim, televizyon reklamları, çocuk televizyon kanalları, televizyon izleme davranışları