FAMILY LIFE EXPERIENCES OF HOUSEWIVES DURING COVID 19 PANDEMIC

COVID 19 PANDEMİ SÜRECİNDE EV KADINLARININ AİLE YAŞAM DENEYİMLERİ

FAMILY LIFE EXPERIENCES OF HOUSEWIVES DURING COVID 19 PANDEMIC

 
Author : Metehan ÇELİK  , Münire AKGÜL, Filiz YURTAL  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 20
Page : 333-358
DOI Number: :
Cite : Metehan ÇELİK , Münire AKGÜL, Filiz YURTAL, (2023). FAMILY LIFE EXPERIENCES OF HOUSEWIVES DURING COVID 19 PANDEMIC. International Journal of Eurasian Education and Culture, 20, p. 333-358. Doi: 10.35826/ijoecc.625.
    


Summary

Covid-19 pandemic period has affected all the societies in the world, new regulations which have been put into practice within the scope of struggle with the virus have placed burdens to families and they have been forced to face with the situation of dealing with various difficulties. The new situation, which affects the health, safety and economic status of families, has had a significant impact especially on women's labor. This study aimed to evaluate the life experiences in the family from the women’s perspective during the pandemic process. 15 housewives who were selected by means of snowball sampling method participated in the research and interpretative phenomenological analysis was used in the data analysis. The findings were gathered under five main themes as the role and responsibilities expected from the housewife, family time, child education, economical status and mental health. The results of the study presented that the roles and responsibilities of housewives increased in the pandemic process, that family members were satisfied with the increased time spent with the children, that they also experienced some difficulties caused by being together too much, they faced with some intense problems about the education of the children and that they struggled with economical difficulties and their mental healths were affected negatively.Keywords

COVID 19, housewives, family, genderAbstract

Covid 19 pandemi süreci dünyadaki tüm toplumları etkilemiş, virüsle mücadele kapsamında yapılan yeni düzenlemeler ailelere ek yükler getirmiş ve farklı zorluklarla başetmek durumuyla karşı karşıya bırakmıştır. Ailelerin sağlıklarını, güvenliklerini ve ekonomik durumlarını etkileyen yeni durum özellikle de kadınların emeğini önemli ölçüde etkilemiştir. Bu çalışmada pandemi sürecinde ailedeki yaşam deneyimlerinin kadının bakış açısıyla değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 15 ev kadını katılmış, veriler katılımcılarla yüzyüze görüşmeler yapılarak toplanmış ve verileri analiz etmek için yorumlayıcı fenomenolojik analiz kullanılmıştır. Bulgular ev kadınından beklenen rol ve sorumluluklar, aile zamanı, çocuk eğitimi, ekonomik durum, ruh sağlığı olmak üzere beş ana tema altında toplanmıştır. Araştırmanın sonuçları, pandemi sürecinde ev kadınlarının evdeki rol ve sorumluluklarının arttığını, ailede geçirilen zaman konusunda çocuklarla birlikte daha fazla zaman geçirmekten memnun olduklarını, buna karşılık çok fazla bir arada olmanın getirdiği bir takım zorluklar yaşandığını, çocukların eğitimi konusunda yoğun problemlerle karşılaştıklarını, ekonomik açıdan zorluklarla mücadele ettiklerini ve ruh sağlıklarının olumsuz etkilendiğini göstermiştir.Keywords

COVİD 19, Ev kadınları, aile, toplumsal cinsiyet