USING PAPER DOLLS IN EDUCATION OF PAPER ARTS AND VISUAL ARTS

KÂĞIT BEBEKLERİN KÂĞIT SANATLARI İLE GÖRSEL SANAT EĞİTİMİNDE KULLANILMASI

USING PAPER DOLLS IN EDUCATION OF PAPER ARTS AND VISUAL ARTS

 
Author : Nalan OKAN AKIN    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 20
Page : 589-618
DOI Number: :
Cite : Nalan OKAN AKIN , (2023). USING PAPER DOLLS IN EDUCATION OF PAPER ARTS AND VISUAL ARTS . International Journal of Eurasian Education and Culture, 20, p. 589-618. Doi: 10.35826/ijoecc.648.
    


Summary

Paper is one of the important materials used in the field of art. Besides drawing thereon, products are created by using different shapes by folding, cutting off and quilling. These products are defined by giving different names. Paper is also an economical material used in making dolls. In this research, it is aimed to create paper doll figures that can be applied with paper arts and adapt them to visual arts lessons. It is important because it will draw attention to paper arts and develop alternative applications to visual arts education. Research is a situation assessment. The data obtained were visualized both by creating a schema and by developing one-to-one application examples. The data were classified by taking expert opinions and coding. 10 different paper art samples were included in the classification according to the research findings. Examples of these 10 paper art are presented gradually with visuals. Examples of learning outcomes of primary and secondary school visual arts lessons are presented. It has been concluded that the paper doll applications developed in the research are applications for realizing different acquisitions for this course. It is presented as a suggestion that it can be applied at different levels for the relevant course.Keywords

Paper dolls, visual arts, design, paper art, art education.Abstract

Kâğıt, sanat alanında kullanılan önemli malzemelerden birisidir. Üzerine çizim yapma yanında katlayarak, keserek, kıvırarak farklı şekillerde kullanılarak ürünler oluşturulmaktadır. Bu ürünlere farklı isimler verilerek tanımlanmaktadır. Kâğıt aynı zamanda oyuncak bebek yapımında da kullanılan ekonomik bir malzemedir. Bu araştırmada kâğıt sanatları ile uygulanabilen kâğıt bebek figürleri oluşturularak görsel sanatlar derslerine uyarlamak amaçlanmaktadır. Kâğıt sanatlarına dikkat çekeceği ve görsel sanatlar eğitimine alternatif uygulamalar geliştireceği için önem arz etmektedir. Araştırma bir durum değerlendirmesidir. Elde edilen veriler, hem şema oluşturularak hem de birebir uygulama örnekleri geliştirilerek görselleştirilmiştir. Veriler uzman görüşleri alınıp kodlanarak sınıflandırılmıştır. Araştırma bulgularına göre 10 farklı kâğıt sanatı örneği sınıflamaya dâhil edilmiştir. Bu 10 kâğıt sanatına uygun örnekler aşamalı olarak görsellerle sunulmuştur. İlk ve ortaokul görsel sanatlar derslerinin kazanım örnekleri ortaya koyulmuştur. Araştırmada geliştirilen kâğıt bebek uygulamalarının, bu ders için farklı kazanımları gerçekleştirmeye yönelik uygulamalar olduğu sonucuna varılmıştır. İlgili ders için farklı kademelerde uygulanabileceği öneri olarak sunulmuştur.Keywords

Kâğıt bebek, görsel sanatlar, tasarım, kâğıt sanat, sanat eğitimi.