COMPARISON OF GPCMLASSO AND ALIGNMENT METHODS IN DETECTING DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING

DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONUNUNUN TESPİTİNDE GPCMlasso ve HİZALAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF GPCMLASSO AND ALIGNMENT METHODS IN DETECTING DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING

 
Author : Gözde Sırgancı    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2270-2299
DOI Number: :
Cite : Gözde Sırgancı , (2023). COMPARISON OF GPCMLASSO AND ALIGNMENT METHODS IN DETECTING DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING. International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2270-2299. Doi: 10.35826/ijoecc.764.
    


Summary

The objective of this study is to evaluate the effectiveness of the proposed GPCMlasso and Alignment methodologies in identifying Differential Item Functioning (DIF), by comparing their performances using real-world data. Specifically, the study focuses on the Interest in ICT subscale from the 2018 Program for International Student Assessment (PISA) ICT questionnaire. The analysis includes data from five Eastern European and Central Asian countries that participated in the PISA 2018 ICT questionnaire: Turkey, Bulgaria, Croatia, Georgia, and Kazakhstan, covering a sample of 29,277 15-year-old students. According to the Alignment method, the factor loadings for items 2, 3, 4, and 6, as well as the factor intercepts for items 2 and 6, remain consistent across all countries. In contrast, the GPCMlasso approach indicates that every item on the measurement tool exhibits both DIF and Differential Step Functioning (DSF) across various countries. The study finds that there is a 64% agreement rate between the two methods in detecting DIF. However, the GPCMlasso method appears to be more sensitive in identifying Differential Metric Functioning (DMF) compared to the Alignment methodKeywords

Differential item functioning, alignment, GPCMlasso, machine learning, PISA 2018Abstract

Bu çalışmanın amacı değişen madde fonksiyonunun (DMF) belirlenmesi için önerilen GPCMlasso ve hizalama yaklaşımlarının gerçek veri üzerinde karşılaştırılarak güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 bilgi, iletişim ve teknoloji (BİT) anketinin BİT’e ilgi alt ölçeğinin maddelerinin değişen madde fonksiyonu uygulamaya katılan Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri arasında incelenmiştir. PISA 2018 uygulaması BİT anketine Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan, Gurcistan ve Kazakistan katılmış olup analizler 15 yaş gurubunda 29,277 öğrencinin verileri ile yapılmıştır. Hizalama yaklaşımına göre 2, 3 ,4 ve 6 numaralı maddelerin faktör yükleri; 2 ve 6 numaralı maddelerin ise faktör kesenleri tüm ülkeler arasında değişmez bulunmuştur. GPCMlasso sonuçlarına göre ölme aracının tüm maddelerinin ülkeler arasında hem DMF ve hem de DAF içerdiği belirlenmiştir. Sonuç olarak DMF tespitinde yöntemler arasındaki uyum %64 olarak hesaplanmıştır. GPCMlasso yönteminin alignment yöntemine nazaran DMF tespitinde daha hassas bir yöntem olduğu ortaya konmuştur.Keywords

Değişen madde fonksiyonu, düzenlileştirme, GPKMlasso, makine öğrenmesi, PISA 2018