INVESTIGATION OF QUALITY OF LIFE IN SEDENTARY WOMEN ACCORDING TO SPORTS STATUS

SEDANTER KADINLARDA YAŞAM KALİTESİNİN SPOR DURUMLARINA GÖRE İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF QUALITY OF LIFE IN SEDENTARY WOMEN ACCORDING TO SPORTS STATUS

 
Author : SUAT AYBEK  , Aycen AYBEK, Osman İMAMOĞLU  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 23
Page : 2564-2586
DOI Number: :
Cite : SUAT AYBEK , Aycen AYBEK, Osman İMAMOĞLU, (2023). INVESTIGATION OF QUALITY OF LIFE IN SEDENTARY WOMEN ACCORDING TO SPORTS STATUS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 23, p. 2564-2586. Doi: 10.35826/ijoecc.775.
    


Summary

According to the Stages of Sporting Status and Behaviour Change, this study examines the Quality of Life in Sedentary Women. A total of 774 female participants from the Black Sea provinces of Samsun, Sinop, Ordu and Giresun were included in the study. Turkish versions of the behavioural change stages and quality of life scale were administered to the participants. Independent t-test was used to compare two continuous variables, and ANOVA and LSD tests were used for multiple comparisons. When the sub-dimensions of the quality-of-life scale were compared according to the behavioural change stages of sedentary women, a significant difference was found between the sub-dimensions of physical space, mental space, social relations, and environment (p<0.05 and p< 0.001). A statistically significant difference was found between the quality-of-life subscale scores of sedentary women according to whether they did sports in the last six months and in the last 3 years (p<0.05 and p<0.001). Significant differences were found in sedentary women's quality of life subscale scores according to their perception of their health and body images and their normal vision of their body weight (p<0.05 and p<0.001). Conclusion: The quality of life increases as the duration of doing sports increases in sedentary women. Women's perception of their bodies as healthy, accepting their appearance as good and seeing their body weight within normal limits positively affect their quality of life. It is recommended that sedentary women be encouraged to do sports to increase their quality of life. They are also advised to seek psychological help regarding their health, body image and body weight.Keywords

Sedentary Woman, Quality of Life, Exercise Behaviour, SportsAbstract

Spor durumu ve davranış değişikliği aşamalarına göre bu çalışma, hareketsiz kadınlarda yaşam kalitesini incelemektedir. Araştırmaya Karadeniz'in Samsun, Sinop, Ordu ve Giresun illerinden toplam 774 kadın katılımcı dahil edildi. Katılımcılara davranış değişikliği aşamaları ve yaşam kalitesi ölçeğinin Türkçe versiyonları uygulandı. İki sürekli değişkenin karşılaştırılmasında bağımsız t testi, çoklu karşılaştırmalarda ANOVA ve LSD testleri kullanıldı. Yaşam kalitesi ölçeğinin alt boyutları sedanter kadınların davranış değişikliği aşamalarına göre karşılaştırıldığında fiziksel alan, zihinsel alan, sosyal ilişkiler ve çevre alt boyutları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). Sedanter kadınların son altı ay ve son 3 yılda spor yapıp yapmamalarına göre yaşam kalitesi alt ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). Sedanter kadınların sağlık algısı, beden imajı ve vücut ağırlığını normal görme durumuna göre yaşam kalitesi alt ölçek puanlarında anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). Sonuç: Hareketsiz kadınlarda spor yapma süresi arttıkça yaşam kalitesi de artmaktadır. Kadınların vücutlarını sağlıklı algılamaları, görünüşlerini iyi kabul etmeleri ve vücut ağırlıklarını normal sınırlar içerisinde görmeleri yaşam kalitelerini olumlu yönde etkilemektedir. Hareketsiz kadınların yaşam kalitelerinin artırılması için spor yapmaya teşvik edilmesi önerilmektedir. Ayrıca sağlıkları, vücut imajları ve vücut ağırlıkları konusunda da psikolojik yardım almaları tavsiye ediliyor.Keywords

Sedanter Kadın, Yaşam Kalitesi, Egzersiz Davranışı, Spor