Chief Editor(s)


Chief Editor(s)
Prof. Dr. Kadir ULUSOY, Mersin University, ulusoykadir@gmail.com, TURKEY
Prof. Dr. Emre ÜNAL, Niğde Ömer Halisdemir University, dr.emreunal@gmail.com, TURKEY

Editor(s)
Prof. Dr. Suzan CANHASI, Pristine University, suzanacanhasi@hotmail.com, KOSOVO
  Prof. Dr. Sevinç ALIYEVA, Azerbaycan Devlet  Üniversitesi, sevincaliyeva2000@gmail.com, AZERBAIJAN
Assoc. Prof. Dr. J. Spencer CLARK, Kansas State University, jspencerclark@k-state.edu, USA
Dr. Rita de Cassia GONÇALVES, Universidade Tuiuti do Parana, rita.goncalves@utp.br, BRASIL

Antalya  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Ilker Gunel , Burhanettin HACICAFEROĞLU  
THE EFFECT OF SCHOOL BURNOUT ON EMPLOYMENT HOPE: AN APPLICATION ON THE STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES

 15, Pp,2290-2320

OKUL TÜKENMİŞLİĞİNİN İŞ UMUDU ÜZERİNE ETKİSİ: SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.479
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Canan Akyol , Cengiz DÖNMEZ  
ART BASED SOCIAL STUDIES LEARNING EXPERIENCES OF FIFTH GRADE STUDENTS

 15, Pp,2321-2358

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SANAT TEMELLİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENME DENEYİMLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.471
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ahmet KESKİN , Eyyüp ÖZKAMALI  
THE INTERMEDIATE ROLE OF EGO STATES IN THE RELATIONSHIP OF SELF-PERCEPTION AND MARRIAGE SATISFACTION

 15, Pp,2359-2377

BENLİK ALGISI VE EVLİLİK DOYUMU İLİŞKİSİNDE EGO DURUMLARININ ARACI ROLÜ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.491
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

EMİNE DAĞLI  
RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL SUPPORT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A META-ANALYSIS STUDY

 15, Pp,2378-2424

ÖRGÜTSEL DESTEK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.485
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Duriye Esra Angın  
DEVELOPMENT OF THE PRESCHOOL TEACHER NUTRITION EDUCATION SELF-EFFICACY SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

 15, Pp,2425-2455

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ BESLENME EĞİTİMİ ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.511
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hatice Kübra ÖZALP HAMARTA  
INVESTIGATION OF VISUAL ARTS PRE-SERVICE TEACHERS' COGNITIVE STRUCTURES REGARDING THE CONCEPT OF MUSEUM

 15, Pp,2456-2490

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.506
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mehdi Duyan  
THE EFFECT OF COACH-ATHLETE RELATIONSHIP ON PERFORMANCE OF COMBAT ATHLETES

 15, Pp,2491-2515

ANTRENÖR-SPORCU İLİŞKİSİNİN DÖVÜŞ SPORCULARININ PERFORMANSINA ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.515
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nuran Başoğlu  
AN ACTION RESEARCH ON THE USE OF REWRITTEN CLASSICAL TEXTS IN LITERATURE TEACHING

 15, Pp,2516-2560

YENİDEN YAZILMIŞ KLASİK METİNLERİN EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR EYLEM ARAŞTIRMASI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.456
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ayşe Özgül İNCE SAMUR  
ANALYSIS OF PRESCHOOL CHILDREN’S BOOKS IN THE CONTEXT OF CHILDREN'S LITERATURE: CASE OF UNIVERSITY OF LONDON LIBRARY

 15, Pp,2561-2594

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUK KİTAPLARININ ÇOCUK EDEBİYATI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: LONDRA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.498
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sinan Çınar  
THEMATIC CONTENT ANALYSIS OF POSTGRADUATE THESES ON THE FLIPPED CLASSROOM MODEL IN EDUCATION: THE SAMPLE OF TURKEY

 15, Pp,2595-2640

EĞİTİM ALANINDA TERS YÜZ SINIF MODELİ ÜZERİNE LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK İÇERİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.510
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Şeyda Yeşilyurt  
PERSONAL NAMES IN “TURKISH LANGUAGE AND CULTURE” TEXTBOOKS

 15, Pp,2641-2670

TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERS KİTAPLARINDA ŞAHIS ADLARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.503
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Şule ERŞAN  
PRESCHOOL CHILDREN’S VIEWS ABOUT THEIR SCHOOL: REFLECTIONS OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT ON THE CHILD

 15, Pp,2671-2701

ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ORTAMLARI: EĞİTİMSEL ÇEVRENİN ÇOCUKTA YANSIMALARI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.513
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Brwa Abdalla ZURAR , Funda COŞKUN ÖZYOL, Beyza ÖĞE, Mustafa BİNGÖL  
THE EFFECTS OF TEN WEEKS OF CORE TRAINNG ON CORE AND MAXIMAL STRENGTH IN MALE WEIGHTLIFTERS

 15, Pp,2702-2715

THE EFFECTS OF TEN WEEKS OF CORE TRAINNG ON CORE AND MAXIMAL STRENGTH IN MALE WEIGHTLIFTERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.509
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yıldırım Tuğlu , Tahir Gür, İbrahim Coşkun  
THE EFFECT OF ONE CYCLE AND TWO CYCLE PEER ASSESSMENT ON THE WRITING SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS

 15, Pp,2716-2742

TEK BASAMAKLI (ONE CYCLE) VE İKİ BASAMAKLI (TWO CYCLE) AKRAN DEĞERLENDİRMESİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.494
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |